افغانستان

عالمان دین بر لزوم یکپارچگی و اتحاد میان مردم تاکید کردند

شماری از علمای شیعه و سنی که در شهر قندهار گردهم جمع شده بودند با تاکید بر لزوم یکپارچگی و اتحاد میان مردم افغانستان، افزودند که برخی از گروه‌ها در تلاش برای ایجاد اختلافات مذهبی در کشور هستند.

این مراسم با حضور ده‌ها تن از علمای شیعه و سنی در بارگاه مرکزی امامت قندهار برگزار شد و حاضران در این نشست تاکید کردند که برخی گروه‌ها به رهبران مذهبی و جوامع مذهبی شیعه و سنی حمله می‌کنند تا در افغانستان اختلافات مذهبی ایجاد کنند.

آنان در این نشست از طالبان خواستند که امنیت مسجدها و مراکز آموزشی را در شهرهای کشور بزرگ تامین کند.

علمای دین همچنین افزودند که عوامل خارجی در پس خشونت علیه مردم افغانستان حضور دارند.

سید محمد سلطانی یکی از عالمان دین که در این نشست سخنرانی می‌کرد، گفت: «می‌بینیم که می‌خواهند در بین مذاهب ما اختلاف بیندازند. شیعه و سنی را به هم بیندازند. دشمن بداند که اگر امروز در مکتب کاج (انفجار) شد و پریروز در مسجد وزیراکبر خان، خون شیعه و سنی است که أفغانستان را از بی‌اتفاقی و نفاق نجات می‌دهد.»

شرکت کنندگان در این نشست درخواست کردند که جلسات مشترک علمای شیعه و سنی در سطح کشور افزایش یابد تا علاقه بیگانگان از بین برود و برای وحدت ملی تلاش بیشتری شود.

روح الله کامرانی یکی دیگر از عالم دین در این نشست گفت: «ما دست به دست هم می‌دهیم، یکدیگر را در آغوش می‌گیریم و از اسلام دفاع می کنیم. دفاع از اسلام با اتحاد ممکن می‌شود.»

علمای شیعه و سنی که در این نشست حضور داشتند، ضمن محکومیت حملات اخیر در کشور از طالبان خواستند تا برای مجازات عاملان آن اقدام کنند.