افغانستان

پزشکان در شفاخانه‌ی معتادان پروان و کاپیسا: ۷ ماه است که تن‌خواه نگرفته‌ایم

پزشکان شفاخانه‌ی معتادان در ولایت‌های پروان و کاپیسا می‌گویند که ۷ ماه می‌شود تن‌خواه‌‌ شان را دریافت نکرده و با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو استند.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه‌ی طالبان، از میان ۸۸ شفاخانه‌ی درمان معتادان مواد مخدر در کشور، ۴۴ شفاخانه به‌دلیل نبود بودجه بسته شده‌است.

یکی از این پزشکان در ولایت کاپیسا، به‌ خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «معاش ما را نمی‌دهند و اگر صدا بلند کنیم، طالبان ما را سرکوب می‌کنند. دیگر هیچ کسی به من پول قرض نمی‌دهد و به‌سختی روز و شب خود را سپری می‌کنم.»

یک پزشک دیگر در شفاخانه‌ی معتادان ولایت پروان نیز با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده، گفت: «هیچ چیزی در خانه برای خوردن نداریم، هر چه پول داشتیم، مصرف شد. هر روز ما را فریب می‌دهند که معاش شما پرداخت خواهد شد.»

در همین حال، موسا جان طاحا، رئیس صحت عامه‌ی طالبان برای ولایت کاپیسا، می‌گوید: «شاید تن‌خواه پزشکان پرداخته شده باشد.»

اما مقام‌های محلی طالبان در ولایت پروان، به تماس‌های خبرنگار آمو تلویزیون در این باره پاسخ ندادند.

پزشکان در شفاخانه‌ی معتادان ولایت‌های پروان و کاپیسا، هم‌چنان از کاهش در مقدار تن‌خواه‌ شان نیز شکایت کرده و می‌گویند، تن‌خواهی که برای شان در نظر گرفته شده‌است، کافی نیست.

چندی پیش، کارمندان شفاخانه‌‌ی بیست بستر معتادان در ولایت سمنگان نیز به خبرنگار تلویزیون آمو گفته بودند که سه ماه است تن‌خواه‌شان را دریافت نکرده‌اند. هم‌چنان پزشکان شفاخانه‌ی ۵۰ بستر درمان معتادان در ولایت فاریاب که تنها مرکز ترک اعتیاد در آن ولایت است، نزدیک به هفت ماه است که  تن‌خواه شان را دریافت نکرده‌اند.