افغانستان

ممانعت از ورود دخترانِ بدونِ حجابِ سیاه به دانشگاه

منابع در دانشگاه بامیان می‌گویند که سالم فیضی، رئیس دانشگاه بامیان صبح امروز به شماری از دانش‌جویانی که چادر سیاه نداشتند، اجازه‌ی ورود به این دانشگاه را نداده‌است.

این منابع که اجازه‌ی نشر نام‌شان را به خبرنگار تلویزیون آمو نداده‌اند، می‌گویند که به شمار دیگری از دختران دانش‌جو که لباس سیاه نپوشیده بودند، اجازه‌ی ورود به دانشگاه داده شده‌است؛ اما از آنان تعهد گرفته شده که از فردا “حجاب سیاه” بپوشند.

رئیس دانشگاه بامیان روز گذشته، ۲۶ سنبله به گونه‌ی شفاهی به رئیسان هفت دانشکده‌ی این دانشگاه دستور داده‌است که این قانون را به دانش‌جویان دختر “گوش‌زد” کنند.

سالم فیضی، به استادان و دانش‌جویان پسر نیز گفته‌است که ریش بگذارند و کلاه یا دستار بر سر کنند. او تأکید کرده‌است که با افراد متخلف “برخورد جدی” می‌شود.

یک استاد دانشگاه بامیان در واکنش به این موضوع گفته‌است که نگران این‌ است که خود او هم یک‌روز اجازه‌ی ورود به دانشگاه را نداشته باشد.

این در حالی است که دانش‌جویان دختر و پسر در دانشگاه بامیان در دو وقت جداگانه به دانشگاه می‌روند.

دانش‌جویان دختر دانشگاه بامیان از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که هر روز فضا برای آن‌ها تنگ‌تر می‌شود.

دانشگاه بامیان هفت دانشکده دارد و بربنیاد آخرین آمار، بیش از ۶ هزار دانش‌جوی دختر و پسر در آن مصروف آموزش استند که ۴۵ درصد این دانش‌جویان را دختران دربر می‌گیرد.

مسؤولان دانشگاه بامیان می‌گویند که ناداری و مهاجرت از کشور سبب شده‌است که شمار مجموعی دانش‌جویان در دانشگاه بامیان ۲۰ درصد کاهش یابد.
پیش از این در ماه اسد سال جاری نیز مأموران امر به‌معروف طالبان در شهر بامیان با پخش آگهی‌نامه‌ای، اشتراک در نماز جمعه را “اجباری” اعلام کرده بودند.

پسان‌تر نیز، مأموران این اداره‌ی طالبان دست‌کم ده دختر را به دلیل پوشش‌ شان در بازار بامیان مورد خشونت قرار داده بودند.

دانشگاه بامیان تنها دانشگاهی در کشور نیست که دانش‌جویان آن -به‌خصوص دخترها- با محدودیت‌هایی در پوشش مواجه شده‌اند. در برخی از دانشگاه‌های کشور طالبان به دانش‌جویان دختر که روسری یا لباس رنگی پوشیده بودند نیز اجازه‌ی ورود به دانشگاه را ندادند و تنها به کسانی که سر تا پا سیاه‌پوش بودند، اجازه‌ی ورود به دانشگاه را دادند.
در هفته‌های گذشته طالبان به شماری از بانوان دانش‌جو در دانشگاه بلخ از بهر نداشتن همراه، اجازه‌ی برگشت به ولایت‌های مربوط ‌شان و بیرون شدن از دانشگاه را نداده بودند.