افغانستان

والی بامیان: مردم در فیسبوک از طالبان حمایت کنند

والی بامیان در مراسم گرامی‌داشت از روز استقلال

در مراسمی با حضور شماری از چهره‌های فرهنگی و مسوولان گروه طالبان در ولایت بامیان، از یک‌صدوسومین سال‌روز استقلال کشور درحالی گرامی‌داشت شد که از « شاه امان‌الله » که استقلال افغانستان را از “بریتانیا” به‌دست آورد، یادی نشد.

“عبدالله سرحدی” والی  طالبان برای بامیان در این مراسم گفت: «خدا ناخواسته اگر امارت کامیاب نشد، مردم مجبور می‌شوند که (به) مساجد و مدارس سنگ بزنند.»

او در ادامه خطاب به مردم این ولایت گفت: «اگر (از) عالم و یا مجاهد چیزی می‌بیند، باید با مسئولین شریک کنید. نباید پشت استیج و در جلسه‌ها بگویید. (این کار) ظلم به ملت و خیانت به امارت است.»

سرحدی در ادامه‌ی سخنان خود به‌علما و هواداران طالبان افزود که در «فیسبوک و (با) قلم از نظام خود دفاع کنید.»

در هفته‌های گذشته خبری از ولایت بامیان منتشر شد که ماموران امر به‌معروف و نهی از منکر این گروه روز جمعه با حضور در بازار از مردم خواسته بودند که در هنگام نمازجمعه، دکان‌های خود را ببندند و در مساجد حاضر شوند.

والی طالبان در بامیان در حالی در مورد انتقاد از حکومت کنونی قید وضع می‌کند که برخی عالمان دین در این ولایت نسبت به بسته ماندن دروازه‌های مکاتب به روی دختران و وضعیت اقتصادی مردم به آن‌ها هش‌دار داده‌اند.

کارمندان اداره‌ی امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان هم‌چنان پیش از این بر زنان و دختران به دلیل نحوه‌ی پوشش ‌شان در بیرون از خانه هش‌دار داده بودند.

رهبری طالبان زمینه‌ی بازشدن مکتب‌ها را فراهم کند

“سید نصرالله واعظی” رئیس شورای علمای شیعه در مرکز بامیان که در مراسم روز استقلال سخن می‌گفت، «وحدت و اخوت اسلامی» را راه حفظ دستاوردهای جهاد دانست و براهمیت جلوگیری از تنش‌های قومی تاکید کرد.

او در ادامه افزود: شرط حمایت مردم افغانستان از حکومت طالبان این است که «همه خود را در آیینه‌ی امارت ببینند و تمام مذاهب و اقوام در قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند.»

واعظی با اشاره به فقر گسترده در بامیان گفت که نیاز است طالبان در جمع‌آوری عُشر با مردم مُدارا و هم‌کاری کنند.

این عالم دین همچنان تاکید کرد که رهبری طالبان باید هرچه زودتر زمینه‌ی دست‌رسی دختران بالاتر از صنف ششم به‌مکتب را فراهم کند.

این عالم دین در ادامه از رهبری طالبان خواست تا راه‌کاری در پیوند با بازشدن مکاتب دختران که وعده داده بودند را تهیه و راه را برای به‌رسمیت شناختن امارت‌ شان باز کنند.  

این درحالی است که با روی‌کار آمدن طالبان در افغانستان، مکتب‌های دخترانه به روی دانش آموزان بالاتر از صنف ششم بسته شد. این تنها بخشی از محدودیت‌هایی است که طالبان بر سرراه زنان در افغانستان ایجاد کرده‌اند.