بازرگانی

نگرانی از گردآوری پیش از وقت پسته در بادغیس

بازار فروش پسته‌ در شهر بادغیس

باشندگان ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان پس از ده سال به جنگل‌های پسته در این ولایت دسترسی پیدا کردند و توانستند در روند جمع آوری آن اشتراک کنند.

کلمه «قُرقُ» در اصطلاح ساکنان ولایت بادغیس به محلاتی گفته می­شود که توسط افراد خاص و زورمند شخصی‌ سازی شده و از ورود دیگران در آنجا جلوگیری می‌شود.

مردم بادغیس می‌گویند که ۱۰ سال است که محصول پسته این ولایت قبل از وقت چیده می‌شد و در کنار آن قسمت‌هایی از جنگل پسته توسط باشندگان بومی مناطق اطراف جنگل پسته قرق می‌شد. اما امسال این مشکل برطرف شده است.

با این همه شماری دیگر از باشندگان ولایت بادغیس می­گویند که امسال پسته قبل از پخته شدن جمع آوری شده است و حکومت باید مانع ورود مردم به جنگل پسته می­شد. درحالی که پخته شدن پسته باعث افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی و داخلی شده و عواید بهتری از آن به دست می‌آید.

مردم بادغیس به برداشت این پسته‌ها «شول» می‌گویند، اتفاقی که در سال روان روز سه‌شنبه هفته گذشته افتاد و مردم اجازه یافتند تا دست به چیدن محصول پسته در این ولایت بزنند.

نزدیک به ده سال است که بخش مهمی از ساحات جنگل پسته توسط شماری از افراد شخصی سازی می‌شد، افرادی که گفته می‌شود نزدیک به طالبان هستند.

نمایی از درختان پسته در ولایت بادغیس

از سوی دیگر کارشناسان امور کشاورزی بر این باورند که پختگی کامل محصول پسته می‌تواند تاثیر مستقیم بر بازار فروش آن داشته باشد.

شمس الحق شمس آگاه امور کشاورزی میֱگوید: «محصول پسته بادغیس یکی از سرمایه‌های باشندگان این ولایت است و می‌تواند تاثیر زیادی براقتصاد باشندگان این ولایت بگذارد.»

شمس می‌افزاید که باید محصول پسته در زمان برداشت به پختگی کامل برسد تا بتواند از مرغوبیت بالایی برخوردار شوند و بازار فروش خوبی داشته باشند.

به گفته‌ی شمس محصول پسته می‌تواند پس از حدود هفت ماه به پختگی کامل برسد.

این درحالی است که براساس گفته‌ها جنگل پسته ولایت بادغیس اکنون کمتر از ۳۰ هزار هکتار مساحت دارد که این مقدار در سال‌های گذشته به بیش از ۹۰ هزار هکتار می‌رسید. اما به مرور زمان و قطع درختان توسط مردم از آن چوب‌ها به عنوان سوخت استفاده می‌کنند.

گفته می­شود سالانه به طور متوسط بین ۱۶ تا ۳۰ هزار تُن محصول پسته بدست می‌آید.

جنگل پسته بادغیس بزرگترین جنگل پسته در سطح افغانستان است و محصول پسته بادغیس مرغوب‌ترین محصول پسته در سطح کشور است که بزرگترین منبع عایداتی باشند‌گان این ولایت را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است که جنگل پسته بزرگترین ساحه برای تفریح باشندگان ولایت بادغیس و دیگر ولایت‌های اطراف است که در ده سال گذشته نبود امنیت باعث شده که کسی نتواند برای تفریح به این جنگل بروند اما بهار امسال با تغییر فضای سیاسی  کشور هزاران تن از باشندگان ولایات مختلف برای میله به جنگل پسته آمده‌اند و شب و روز خود را را در دل طبیعت می‌گذرانند.