زنان

طالبان تنخواه کارمندان زن خانه‌نشین را پنج هزار افغانی تعیین کردند

طالبان تنخواه تمام کارمندان خدمات ملکی زن به شمول وزارت معارف را که خانه‌نشین هستند، پنج هزار افغانی تعیین کرده‌اند.

در نامه‌ای که از سوی وزارت مالیه طالبان پخش شده، آمده است که تمام امتیازات و تنخواه کارمندان زن که به وظیفه حاضر نمی‌شوند، سر از چهاردهم ماه جوزا پنج هزار افغانی اجرا خواهد شد؛ اما آن کارمندان زن که اجازه ادامه کار برای شان داده شده است، تنخواه همیشگی شان را به دست خواهند آورد.

برخی از کارمندان زن در نهادهای دولتی می‌گویند که طالبان از یک سو اجازه آمدن به کار را برای شان نمی‌دهند و از سوی دیگر تنخواه شان را پنج هزار افغانی تعیین کرده اند.

سرانجام پس از فشارهای زیاد رسانه‌ای، طالبان در موضع شان در تعیین تنخواه آموزگاران تغییر آوردند و آموزگارانی که مصروف کار هستند، تنخواه شان مانند گذشته اجرا خواهد شد و کاهش نخواهد یافت.

در این نامه‌ای وزارت مالیه طالبان آمده است، کارمندان زن که اکنون مصروف کار هستند؛ مانند مردان تنخواه دریافت خواهند کرد.

در بخشی از مکتوب وزارت مالیه آمده است: «آن‌عده کارکنان طبقه اناث که برحال وظیفه‌ دارند، ولی مطابق کارکنان ذکور اداره مربوطه، همه روزه به وظیفه حاضر نبوده و یا وظایف مندرج لایحه وظایف شان را انجام نمی‌دهند تمام معاشات و امتیازات ماهوار شان صرفا مبلغ پنج‌هزار افغانی قابل اجرا است.»

اکنون این کارمندان زن می‌گویند، که طالبان آنان را خانه نشین کرده‌اند و نباید تنخواه آنان به پنج هزار افغانی کاهش یابد.

مروه، کارمند پیشین می‌گوید: «من کارمند یکی‌ از ادارات دولتی بودم با آمدن حکومت تازه خانه نشین شدم و متاسفانه معاش فعلی من پنج‌هزار افغانی شده و این یک ضربه‌ بزرگی است به کسانی که مثل من نان آور خانواده هستند.»

شیوا، کارمند پیشین نیز در این باره می‌ گوید: «معاش‌های ما پنج هزار افغانی شده و با این پول ما مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داریم نمی‌خواهم به خانه باشم می‌خواهم کار کنم، مسوولیت خانه را داشته باشم و به خانواده کمک کنم.»

کاهش تنخواه کارمندان زن در اداره‌های دولتی نگرانی‌های زیاد این کارمندان را برانگیخته است؛ به ویژه زنان که سرپرست خانواده‌های خود هستند.

زهره ۱۴ سال به عنوان آموزگار مضامین دینی در مکتب های هرات، دختران صنف ۷ تا ۱۲ را آموزش داده است.

پس از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران، این آموزگار خانه نشین شده است.

زهره با چشمان پر از اشک از طالبان انتقاد می‌کند که کاهش تنخواه نان را از سفره آنان بر خواهد داشت.

زهره می‌گوید: «ما استاد بودیم از صنف هفتم تا دوازدهم درس می‌دادیم، صنف‌های هفت را بسته کردند؛ ما را خانه نشین کردند و گفتند به خانه بنشینید معاش تان را می‌دهیم. معاش ما را پنج هزار کردند این پنج‌هزار را چه کنیم؟ شوهر من هم بیکار است، نمیدانم این پنج هزار را مصرف خانه کنیم، مصرف اولاد‌های خود کنیم که تحصیل کنند.»

بر بنیاد آمار های رسمی ارائه شده از سوی مقام‌های طالبان، سه‌صد و ۵۲‌هزار زن اکنون در بخش معارف، صحت و خدمات ملکی کار می‌کنند که از این میان ۲۰۰‌هزار در بخش معارف مصروف کار هستند. بربنیاد فرمان رهبر طالبان تنخواه اکثریت مطلق کارمندان زن به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.