بازرگانی

تاجران در کنر می‌گویند ۸هزار تن پیاز را به هند صادر کرده‌اند

تاجران کشور در ولایت کنر می‌گویند که ۸هزار تن پیاز را به هند صادر کرده‌اند.

بر اساس گزارش تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، ارزش مجموعی این پیازهای صادره شده، بیش از ۹۱ میلیون افغانی است.

در این گزارش آمده که این محموله‌ها از طریق پاکستان به هند صادر شده‌اند.

این در حالی است که شماری از تاجران کشور از وجود چالش‌های متعدد در زمینه صادرات محصولات و تولیدات افغانستان به خارج از کشور، شکایت دارند.

این تاجران تحریم‌ها بر نظام بانکداری، مالیات گزاف، هزینه بلند تعرفه‌های گمرکی و نبود سردخانه‌های معیاری در بنادر کشور را از چالش‌های عمده شان عنوان می‌کنند.