بازرگانی

بانک مرکزی زیر اداره طالبان ۱۵ میلیون دالر را به لیلام می‌گذارد

بانک مرکزی زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که این بانک فردا (دوشنبه، ۱۸ سرطان) ۱۵ میلیون دالر را به لیلام می‌گذارد.

در این خبرنامه از بانک‌ها، صرافی‌ها و خدمات پولی واجد شرایط خواسته شده که در این داوطلبی شرکت کنند.

بانک مرکزی می‌گوید که برندگان این داوطلبی می‌توانند که حساب‌های شان را تا ختم روز لیلام، تسویه کنند.

این بانک می‌گوید که در داوطلبی لیلام ارز، تسویه قسمی معاملات مجاز نیست و برندگان مکلف هستند تا ختم روز، پول را یک‌جا و به طور نقد به بانک مرکزی تحویل بدهند.

این در حالی است که شهروندان کشور با انتقاد از «حفظ مصنوعی ارزش پول افغانی در برابر دالر» می‌گویند که این رویکرد نمی‌تواند به صورت مداوم ارزش پول افغانی را بالا نگه‌دارد.

از طرفی هم شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که حفظ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی با لیلام دالر، ثابت و با بنیاد نیست و اگر تا مدتی این لیلام صورت نگیرد، پول افغانی ارزش خود را در برابر این ارزها از دست می‌دهد.