افغانستان

رستوران «شاه‌قل» گرمی حضور مشتریان همیشگی‌اش را از دست داده است

نام رستوران «شاه‌قل» برای بسیاری از کابل‌نشینان، یک نام آشنا است و این هوتل در چند دهه پسین همواره مشتریان فراوانی داشته، اما اکنون مالکان این هوتل می‌گویند، حالا رستوران شان حضور مشتریان همیشگی‌اش را از دست داده‌است.

رستوران «شاه‌قل» که در بازار مندوی کابل موقعیت دارد، از هشتاد سال به این‌سو پذیرای مشتریانی نه تنها از کابل، بل از ولایت‌های دیگر نیز بوده است.

در این گزارش به وضعیت کنونی و گذشته‌ای رستوران «شاه‌قل» پرداخته شده است.

این گفته‌ای مثل‌گونه را شاید بار‌ها شنیده‌اید، که «این‌جا هوتل شاه‌قل نیست که نان بخوری و بروی»، به این معنا که در هر زمانی که در این رستوران بیایی حتما نانی برای خوردن پیدا می‌کنی!

رستوران «شاه‌قل» نام آشنایی با قدمت بیشتر از هشتاد سال است. تا اکنون نواده‌ها و کواسه‌های شاه‌قل سفره پدر بزرگ‌شان را برای مشتریان‌اش پهن نگه داشته‌اند.

حسن مالک رستوران می‌گوید: « این رستوران هشتاد و سه سال سابقه دارد، رستوران قبلاً در باغ عمومی بود؛ خوراکه‌های ما به خواست مشتریان ما است چیزی را که فرمایش می‌دهند، تهیه می‌کنیم.»

برخی از شهروندان کشور به دلیل پیشینه تاریخی، به این رستوران می‌آیند.

محمد ابراهیم حکیمی، باشنده کابل می‌گوید: « این رستوران هم سابقه کار است هم کیفیت خوب دارد و نسبت به دیگر رستوران‌ها غذای مزه‌دار تهیه می‌کند.‌»

محمد صابر، باشنده کابل می‌گوید: «کیفیت خوب دارد، هر وقت می‌آییم غذا می‌خوریم.»

غذاهای رایج در افغانستان هم‌چون کباب، دوپیازه و قابلی ازبیکی با ویژگی‌های پخت‌وپز این رستوران، پای مشتریان بیشتری را به این‌جا می‌کشاند.

محمد ضیا حیدرزاده، آشپز رستوان «شاه‌قل» می‌گوید: ” من یک سال سابقه کاری دارم ولی سابقه رستوران هشتاد سال است. این یکی از رستوران‌هایی معروف کابل است. یک وقت مشتریان ما زیاد بود حالی کم شده است. غذا‌های ما قابلی،بامیه، مکرونی و لوبیا است.»

اکنون به دلیل محدودیت‌های طالبان حضور زنان و دختران در این‌ رستوران کمرنگ است و چهره این رستوران نیز از شکل سنتی‌اش تغییر کرده است، اما اگر یک چیزی که هنوز هم پای مشتریانش را به این رستوران می‌کشاند، طعم غذای آن است که هنوز هم‌چون گذشته‌ها ویژگی‌هایش را نگه داشته است.