ورزش

ورزشکاران زن افغانستان‌: شورای بین‌المللی کریکت تیم پناهجویان را در استرالیا ایجاد کند

شماری از زنان افغانستان در نامه‌ای به شورای بین المللی کریکت گفته‌اند که به دنبال حمایت و کمک برای ایجاد یک تیم پناهجویان مستقر در استرالیا، جایی که بسیاری از آن‌ها اکنون ساکن هستند، شده‌اند.

ریچارد گولد، مدیر اجرایی کریکت بورد انگلستان گفته است که انگلستان از بهر این که افغانستان تیم زنان ندارد، بازی‌های دوجانبه را در برابر افغانستان برنامه ریزی نمی‌کند.

روز شنبه، پس از این که تیم مردان افغانستان به نیمه نهایی جام جهانی بیست آوره رسید، اعضای تیم ملی زنان تبعیدی استرالیا در نامه‌ای به گرگ بارکلی، رییس دادگاه بین المللی کیفری، از دادگاه بین المللی کیفری خواستند تا در راه اندازی یک تیم پناهجویان در استرالیا به آنان کمک کنند.

در این نامه آمده است: «ما بازیکنان قراردادی پیشین تیم زنان افغانستان، از دستاوردهای افغانستان در جام جهانی مردان افتخار و هیجان زده هستیم و آرزو داریم رسیدن به نیمه نهایی را به راشد خان و تیم‌اش تبریک بگوییم یک غم عمیق باقی می‌ماند که ما به عنوان زن نمی‌توانیم کشورمان را مانند مردان کریکت نمایندگی کنیم.»

در این نامه با تاکید از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته شده است تا به ایجاد یک تیم پناهجویان در استرالیا کمک کند.

آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند که این تیم می‌تواند توسط دفتر کریکت آسیای شرقی مستقر در کریکت استرالیا اداره شود.

این ورزشکاران گفته‌اند: «از طریق این تیم، هدف ما این است که نماینده تمام زنان افغانستان باشیم که رویای بازی کریکت را دارند اما نمی‌توانند در افغانستان آن را انجام بدهند.»

در ادامه نامه این ورزشکاران گفته‌ شده است که «ایجاد تیمی از پناهندگان افغانستان می‌تواند فرصت بازی، مربیگری و مدیریت یک تیم کریکت بدون مرز را بدهد».