جهان

سخنگوی کرملین: فضای شورای امنیت ملل متحد نسبت به روسيه خصمانه است

ولادیمیر پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه می‌گوید فضای شورای امنیت ملل متحد نسبت به روسيه خصمانه است.

خبرگزاری تاس روسیه نوشته است که از اول جولای (۱۱ سرطان) روسيه ریاست دوره‌ای یک ماهه شورای امنیت را برعهده می‌گیرد.

سخنگوی کرملین می‌افزاید که بسیار دشوار است در چهارهفته ریاست شورای امنیت با توجه به جو تقابل‌آمیز آن نسبت به روسيه بتواند این ریاست را عینیت بخشد.

آخرین باری که روسيه ریاست شورای امنیت را به عهده داشت در اپریل ۲۰۲۳ بود.

تاس می‌نویسد روسيه نخستین نشست شورای امنیت را برای تصویب برنامه کاری آن روز دوشنبه اول جولای برگزار می‌کند.

تاس می‌گوید پس از نشست اولیه واسیلی نبنزیا نماینده‌ روسيه در سازمان ملل نشست خبری خواهد داشت و بعد هم نشست شورای امنیت پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

روسیه به دلیل جنگ اوکراین با کشورهای غربی و به ویژه امریکا در رویارویی غیرمستقیم قرار دارد.

روسیه کشورهای غربی را به کمک به اوکراین و ادامه درگیری در آن کشور متهم می‌کند.