بازرگانی

طالبان: نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در تاشکند برگزار می‌شود

وزارت صنعت و تجارت زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که قرار است نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در تاشکند پایتخت ازبیکستان برگزار شود.

بر بنیاد این خبرنامه، این نمایشگاه به تاریخ ۲ جولای و برای سه روز برگزار خواهد شد.

این وزارت زیر اداره طالبان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازرایابی برای تولیدات افغانستان، توسعه روابط تجاری میان دو کشور و و حمایت از سکتور خصوصی عنوان کرده است.

این در حالی است که شماری از صنعت‌کاران و تاجران در کشور، از وجود چالش‌ها در فعالیت‌های شان شکایت دارند.

این صنعت‌کاران و تاجران افغانستان مالیات گزاف، نبود برق کافی، محدودیت در بانک‌ها و همچنین بهای بلند موادخام را از چالش‌های عمده شان عنوان می‌کنند.

در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت زیر اداره طالبان آمده است که در نمایشگاه تاشکند، ۲۵۰ تاجر افغانستان قالین، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی، میوه خشک و محصولات دیگر را به نمایش خواهند گذاشت.