افغانستان

رینا امیری: پیشنهادات زنان و فعالان حقوق بشر در نشست دوحه مورد بررسی قرار می‌گیرند

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و‌حقوق بشر برای افغانستان، می‌گوید که پیش از شرکت در نشست دوحه، با شماری از زنان و شبکه‌های حقوق بشر افغانستان در داخل و خارج از کشور مشورت کرده است.

خانم امیری امروز بدون ذکر نام این شبکه‌ها و هویت زنان گفت که آنان به وی پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند.

این مقام امریکایی تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره آینده افغانستان باید شامل تمامی اقشار جامعه افغانستان به‌ویژه زنان باشد تا از هرگونه مشروعیت در نزد مردم افغانستان برخوردار شود.

فعالان و زنان به خانم امیری گفته‌اند که جامعه جهانی باید به فشار بر طالبان برای لغو فوری فرمان‌های تبعیض‌آمیز که دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار، و حرکت و همچنین سایر سیاست‌های سرکوب‌گر را محدود می‌کند، ادامه دهد.

با این حال، رینا امیری بیان کرد: «ما به مشاوره گسترده در طول و پس از نشست دوحه برای حمایت از چارچوبی فراگیر برای مشارکت زنان و جامعه مدنی ادامه خواهیم داد.»

نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان همچنین گفت که چالش‌های صلح، امنیت و پایداری افغانستان بدون حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان «قابل حل نیست.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نشست سوم دوحه قرار است فردا بدون حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان برگزار شود.