افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲۴۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲۴۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۴۶ خانواده مهاجر کشور دیروز (جمعه، ۸ سرطان) از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند.

بر بنیاد این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌افزاید که ۷۹ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۳۰ خانواده از مسیر گذرگاه اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

در همین حال و بر اساس این گزارش، ۵۵ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۸۲ خانواده مهاجر دیگر از مسیر اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی گفته است که در یک هفته گذشته، ۳۴ هزار مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان به کشور باز گشته‌اند.

گفتنی است که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را روی دست گرفته و ایران نیز روند اخراج مهاجران بدون مدرک کشور را شدت بخشیده است.