جهان

پویتن: نیروی دریای روسیه ۴۰ کشتی جدید دریافت می‌کند

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در نشستی درباره کشتی‌سازی در مسکو گفته است که نیروی دریایی کشورش در سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ کشتی و قایق دریافت خواهد کرد.

بر بنیاد گزارش تاس، او در این نشست گفته است: «در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۴ فروند کشتی و قایق جدید در اختیار نیروی دریایی قرار گرفت، در سال ۲۰۲۳ این تعداد ۳۳ فروند بود؛ اما برنامه‌ریزی شده است که بیش از ۴۰ کشتی و قایق در سال ۲۰۲۴ به این نیروها تحویل داده شود».

رییس جمهور روسیه هدف از افزایش تعداد کشتی‌های نیروی دریایی کشورش را «به روز رسانی همه‌جانبه» این نیروها عنوان کرده است.

ولادیمیر پوتین می‌گوید: «یکی از اهداف روسیه به روز رسانی همه‌جانبه نیروی دریایی، از جمله کشتی، هواپیما و اجزای ساحلی آن و همچنین زیرساخت پایگاه‌ها، تقویت مواضع خود در مناطق راهبردی حیاتی اقیانوس جهانی، به منظور تقویت مواضع خود در منطقه است».

تاس نوشته است که روسیه می‌خواهد ظرفیت جنگی خود را به شدت بهبود ببخشد.

با توجه به آمار که آقای پوتین در این نشست مطرح ساخته است، تعداد کشتی‌های نیروی دریایی روسیه در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است.

این در حالی است که غرب نیز با کمک‌های نظامی بیش‌تر، در حال تجهیز و افزایش قابلیت‌های جنگی نیروهای اوکراینی است.

در این اواخر اوکراین چندین حمله را بر اهدافی در خاک روسیه با استفاده از سلاح‌های امریکایی انجام داده است.