جهان

زنان ملل متحد: تنها ۲۶ کشور جهان توسط زنان رهبری می‌شوند

بخش زنان سازمان ملل گزارش داده است که در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شوند.

این نهاد گزارش تازه‌ای منتشر کرده که آمار زنان در پُست‌های رهبری، اجرایی و در رأس وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد.

زنان سازمان ملل متحد اعلام کره است که زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی هنوز یک هدف دوردست است.

بر اساس آمار این سازمان، زنان ۲۳.۳ درصد از اعضای کابینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، تعداد زنانی که سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده دارند، کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

همچنین گفته شده که زنان بیشتر در حوزه‌های خانواده و کودکان، امور اجتماعی، و امور بومی و اقلیت‌ها فعالیت دارند، در حالی که حوزه‌های سیاستی مانند امور اقتصادی، دفاع، عدالت و امور داخلی همچنان تحت سلطه مردان قرار دارند.

این در حالی است که در افغانستان، زنان حتی از حق آموزش و کار که از اساسی‌ترین حقوق‎شان است، محروم هستند.