افغانستان

طالبان: باشندگان ارزگان ۶۹ جریب زمین را برای مکتب و مدرسه وقف کردند

وزارت معارف زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای ادعا کرده است که باشندگان ولایت ارزگان ۶۹ جریب زمین را برای ساخت مکتب‌ها و مدرسه‌ها وقف کرده‌اند.

این وزارت زیر اداره طالبان گفته است که در این زمین‌ها ۴۲ مدرسه و ۴ مکتب ساخته خواهد شد.

بر اساس این خبرنامه، ارزش این زمین‌ها ۷ میلیون و ۸۷۰ هزار افغانی برآورد شده است.

این در حالی است که طالبان نزدیک به سه سال می‌شود دختران بالاتر از صنف ششم و همچنین دختران و زنان دانشجو را از رفتن به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باز داشته‌اند.

برخی از شهروندان کشور با انتقاد از این سیاست طالبان بارها گفته‌اند که آموزش و تحصیل حق اسلامی و اساسی بشری فرزندان آنان است.

با این حال اما طالبان تا کنون هیچ تغییری در سیاست شان علیه زنان و دختران افغانستان نیاورده‌اند.