افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۱۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۱۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۱۴۸ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (شنبه، ۲ سرطان) از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌افزاید که ۲۸ خانواده از طریق گذر تورخم و ۱۷ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۱۳ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۹۰ خانواده مهاجر دیگر از طریق گذرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان را روی دست گرفته است و ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران را شدت بخشیده است.