افغانستان

نیکاراگوئه برای افغانستان سفیر معرفی کرد

دولت نیکاراگوئه مایکل کمپبل، سفیر کنونی این کشور در چین را به‌عنوان سفیر خود برای افغانستان معرفی کرد.

خبرگزاری فرانس‌ پرس گزارش داده است که سفیر کنونی نیکاراگوئه در چین، امور مربوط به افغانستان را از بیجینگ پیش خواهد برد.

نیروزاریو موریلو، معاون رییس جمهور نیکاراگوئه گفته است: «ما از امارت اسلامی (طالبان)، آن مردم، آن دولت، به خاطر نعمتی که به دوست ما مایکل کمپبل داده‌اند، سپاس‌گزاری می‌کنیم».

اما نیکاراگوئه در مورد به رسمیت شناختن طالبان چیزی نگفته است.

این در حالی است که پیش از این نیز کشور‌های چین، ایران و پاکستان بدون به رسمیت شناختن طالبان، در افغانستان سفیر معرفی کرده‌اند.