افغانستان

طالبان پدر یک خبرنگار زن افغانستان را لت‌وکوب کردند

شبنم خان دوران، خبرنگار زن افغانستان در مصاحبه‌ای با روزنامه «اندیپندنت» بریتانیا گفته است که طالبان خانواده او را تهدید به مرگ کرده و پدر وی را لت‌وکوب کرده اند.

این خبرنگار افزوده است که طالبان پدرش را به حدی مورد ضرب‌وشتم قرار دادندکه “سرش خونریزی داشت و دست و پایش شکسته است.”
او می‌افزاید اخیراً، طالبان خانواده او را که مجبور به مخفی شدن شده‌اند، تحت تعقیب قرار دادند.

خانم دوران گفته است، که طالبان به او هشدار داده اند، که “از به چالش کشیدن آن ها دست بردارد”، در غیر آن والدین او را خواهند کشت.

شبنم خان دوران اکنون با دو خواهر و برادر کوچک‌‌ خود در بریتانیا زندگی می‌کند و پدرش یک خلبان ارتش دولت پیشین افغانستان است.

این خبرنگار در ادامه به اندیپندنت گفت: “به گونه‌ای که طالبان عمداً و به‌طور روشمند” والدین و خانواده او را ردیابی می‌کنند، وحشتناک است.
خانم دوران می‌گوید در زمانی که “من در افغانستان بودم، بسیاری‌ها که به موقع آن‌ها را تخلیه نکردند، ردیابی شده و به قتل رسیده‌اند.»

با تصرف دوباره قدرت، طالبان ده‌ها خبرنگار را زندانی و شکنجه کرده اند.