افغانستان

فایق: نبود بحث و حضور زنان در نشست دوحه «ناامیدکننده» است

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که عدم بحث موضوع حقوق بشری به ویژه زنان و حضور آنان در نشست سوم دوحه «ناامیدکننده» است.

آقای فایق امروز (جمعه) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود: «ناامیدکننده است که در روند نشست سوم دوحه، روند سیاسی و حقوق بشر به عنوان دو موضوع مهم در بحث‌ها گنجانیده نشده و نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغانستان حضور نخواهند داشت.»

وی اظهار داشت که این امر نشان‌دهنده دور شدن از موضوعاتی است که برای افغانستان ضروری‌اند و به‌طور گسترده‌تر از اهدافی که این سازمان در نظر دارد، فاصله گرفته شده است.

آقای فایق تأکید کرد که این به عنوان یک «عقبگرد» تلقی می‌شود و نشان‌دهنده عادی‌سازی وضعیت بدون هیچ‌گونه تغییرات قابل محسوس است.

او با استناد به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، افزود: «هر گونه گفتگو در مورد افغانستان بدون پرداختن به مشکلات اساسی این کشور نتیجه ملموس نخواهد داشت.»

نصیر احمد فایق همچنین گفت که طالبان تنها «ذینفع داخلی» هستند و نمی‌توانند از مردم افغانستان نمایندگی کنند. به گفته او، جهان نباید خواسته‌های مشروع زنان افغانستان را نادیده بگیرد.

آقای فایق خواستار توجه جدی به گزارش سه ماهه سازمان ملل در مورد افغانستان و تأکید بر ایجاد اجماع در نشست دوحه شد.