افغانستان

افزایش دیدارهای رییس یوناما در آستانه نشست دوحه

رزا اتونبایوا، نماینده دبیر کل ملل متحد در افغانستان یا رییس یوناما در کم‌تر از یک و نیم ماه گذشته، بیش از شش بار با نمایندگان کشورها در ملل متحد و دیپلوماتان خارجی در پیوند به افغانستان گفتگو کرده و بیشتر این گفتگوها بر سومین نشست دوحه متمرکز بوده است.

در واپسین مورد رزا اتونبایوا، با نماینده دایمی امارات متحده عربی و نماینده چین در ملل متحد گفتگو کرده است.

نماینده دایمی چین در ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که افغانستان را کمک خواهد کرد تا به توسعه پایدار برسد.

تا کم‌تر از ۱۰ روز دیگر سومین نشست دوحه از سوی ملل متحد در قطر برگزار خواهد شد.

اما در آستانه‌ی برگزاری این نشست دیدارها و گفت‌وگوهای رییس یوناما با نمایندگان دایمی کشورها در ملل متحد و دیپلوماتان خارجی افزایش یافته است.

چنان که از بیست و چهارم ماه ثور به اینسو، روزا اتونبایوا با وزیر خارجه پیشین ایران و معاون سیاسی وزارت این کشور، یک دیپلومات ترکی، نماینده دایمی چین و نماینده دایمی امارات متحده عربی در ملل متحد گفتگو کرده است. محور این گفتگوها نیز نشست دوحه بوده است.

در آخرین مورد، نمایندگی امارات متحده عربی در ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که ‏محمد ابوشهاب در دیدار با رزا اتونبایوا در باره نشست سوم دوحه گفتگو کرده است.

نمایندگی امارات متحده عربی در ملل متحد گفته است: «ما در مورد آخرین تحولات در کشور، نشست دوحه، و کار یوناما در راستای یک افغانستان مرفه‌تر برای زنان و دختران گفت‌وگو کردیم».

به تازگی فو کنگ، نماینده دایمی چین در ملل متحد نیز از گفتگو با روزا اوتنبایوا در مورد افغانستان خبر داده و گفته است چین به افغانستان کمک خواهد کرد تا به توسعه‌ی پایدار دست یابد.

فو کنگ، نماینده دایمی چین در ملل متحد گفت: «خوشحالم که با روزا اوتنبایوا با گفتگوی عمیق و پر بار در مورد افغانستان ملاقات کردم. چین به عنوان یک همسایه دوست افغانستان به حمایت قاطع خود از یوناما ادامه خواهد داد».

اما در هفته روان خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که از فعالان جامعه مدنی افغانستان برای اشتراک در سومین نشست دوحه دعوت نشده است.

برخی از فعالان مدنی می‌گویند که بحث حقوق بشر و حقوق زنان باید محور گفتگوها در نشست دوحه باشد.

طالبان اشتراک در نشست دوحه را پذیرفته‌اند.
یکی از پیش شرایط‌های طالبان برای اشتراک در این نشست، حضورشان هم‌چون تنها نماینده افغانستان بوده است.

ظاهراً این پیش شرط پذیرفته شده که طالبان اشتراک در نشست دوحه را تایید کرده‌اند.

شامل شدن سکتور خصوصی، موضوع مواد مخدر و تغییرات اقلیم، از پیش شرط‌های دیگر طالبان برای اشتراک در این نشست بود. طالبان گفته‌اند اگر در ترکیب و آجندای این نشست تغییری بیاید از حضور در این نشست منصرف خواهند شد.

ملل متحد تاکنون ترکیب و آجندای این نشست را اعلام نکرده است.