جهان

سازمان جهانی مهاجرت: در سرتاسر جهان در هر سه ثانیه یک نفر آواره می‌شود

سازمان جهانی مهاجرت به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است، که در سرتاسر جهان، در هر سه ثانیه یک نفر آواره می‌شود و به دلیل خشونت، جنگ و آزار و اذیت خانه‌های خود را ترک می‌کنند.

امروز ۲۰جون برابر با روز جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد است.

این روز را به دلیل افزایش آگاهی از وضعیت پناهندگان در سراسر جهان به پناهندگان اختصاص داده اند.

طبق آمار سازمان جهانی مهاجرت در حال حاضر از هر ۱۱۴ نفر در کره زمین یک نفر پناهنده است

این سازمان آمار داده است که در جهان ۴۰.۳ میلیون نفر آواره در داخل کشور خود هستند و ۲۲.۵ میلیون تن دیگر افرادی هستند که به کشور دیگری مهاجر شدند.

در همین حال به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، مهم ترین کشورهای دارای پناهنده سوریه، افغانستان و سودان هستند.