جهان

ملل متحد: نظامیان اسرائیلی اصول اساسی قوانین جنگ را بار بار نقض کرده‌اند

یک مقام ملل متحد می‌گوید که نظامیان اسرائیلی بار بار از اصول اساسی قوانین جنگ تخطی کرده اند و در تفکیک جنگجویان و غیرنظامیان در غزه ناکام مانده‌اند.

دفتر حقوق بشر ملل متحد شش حمله نظامیان اسرائیلی را که بیشترین تلفات غیرنظامیان را در غزه داشته‌اند بررسی کرده است.

جرمی لاورنس سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد در این باره می‌گوید: «یافته‌های این گزارش نشان می دهند که ارتش اسرائیل ممکن است مکرراً اصول اساسی قوانین جنگ را نقض کرده باشد. در این رابطه خاطرنشان می‌کند که هدف‌گیری غیرقانونی زمانی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام مند در برابر یک غیرنظامیان در راستای سیاست‌های دولتی یا سازمانی انجام شود، ممکن است به ارتکاب جنایات علیه بشریت نیز منجر شود.»

با این حال در تازه ترین حمله نظامیان اسرائیلی بر جنوب غزه کم از کم هفت تن جان باختند.

این حمله در خیمه‌ای در یک اردوگاه آوارگان در جنوب غزه انجام شده است.

ام محمد باشنده غزه می‌گوید: «آیا جای امنی در غزه وجود دارد؟ ما در رفح امن بودیم، اینجا آواره شده ایم و خانه ها و فرزندانمان رفته اند. آیا جای امنی وجود دارد؟ هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد. زندگی انسان ها به همین اندازه ارزان شده است. تا جایی که ممکن است.»

وزارت صحت غزه می‌گوید که ظرفیت خدمات بهداشتی در غزه ۷۰ درصد کاهش یافته است.

از جنگ اسرائیل و حماس هشت ماه می گذرد اما نشانه هایی از پایان آن به چشم نمی خورد. تلفات این جنگ در غزه به بیش از ۳۷ هزار و۴۰۰ رسییده است.