جهان

جهان در مسیر اهداف توسعه پایدار عقب مانده است

ملل متحد در گزارشی با اشاره به کمبود بودجه، تنش‌های ژئوپلیتیکی و شیوع کرونا، می‌گوید که جهان در مسیر بسیاری از اهداف توسعه پایدار توافق‌شده در سال ۲۰۱۵، از جمله مقابله با فقر و گرسنگی، فاصله زیادی را پیش‌رو دارد.

گزارش سالانه توسعه پایدار ملل متحد عملکرد ۱۹۳ کشور عضو را در اجرای ۱۷ «هدف توسعه پایدار» برجسته کرده است. این گزارش همچنان کشورهای عضو را در اجرای این اهداف که شامل بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی، تامین انرژی پاک و حفاظت از تنوع زیستی است؛ رده بندی کرده است.

بربنیاد یافته‌های ملل‌متحد، هیچ یک از ۱۷ هدف تا سال ۲۰۳۰ محقق نمی شود و اکثر اهداف پیشرفت «محدود یا معکوس» را نشان می دهند.

سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا به کمبودهای مزمن بودجه رسیدگی کنند و همچنین سیستم ملل‌متحد را احیا کنند.

یک مقام مل متحد گفته است: «آنچه این گزارش نشان می‌دهد این است که حتی قبل از شیوع بیماری همه‌گیر، پیشرفت در حال حاضر بسیار کُند بوده است.»

گفتنی است که افغانستان نیز یکی از فقیرترین کشورهای جهان از سوی ملل متحد گزارش شده است. براساس گزارش‌های ملل متحد، نزدیک به ۲۴ میلیون تن در این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.