افغانستان

رسانه‌های آلمانی: برلین می‌خواهد مهاجران افغانستان را از راه ازبیکستان باز گرداند

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که حکومت این کشور در حال گفتگو با ازبیکستان است تا مهاجران افغانستان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند.

بر اساس این گزارش،‌ حکومت آلمان بدون مشوره مستقیم با طالبان، روی این طرح با ازبیکیستان کار می‌کند.

به گفته رسانه‌ها، یک هیئت از وزارت داخله آلمان برای گفتگو درباره این مساله در اواخر ماه می به تاشکند سفر کرده است.

رسانه‌های می‌گویند که این هیئت به حکومت ازبیکستان پیشنهاد کرد تا آن شهروندان افغانستان که در معرض اخراج قرار دارند به تاشکند آورده شوند و از آنجا از طریق شرکت هوایی شخصی کام ایر، به کابل فرستاده شوند.

وزارت داخله آلمان، در مورد این گزارش‌ها تاکنون واکنشی رسمی نشان نداده است.

اما براساس گزارش‌ها، حکومت ازبیکستان قبل از توافق روی روند اخراج مهاجران، خواستار یک توافق رسمی مهاجرت با آلمان شده است که ورود کارگران ماهر و حرفه‌ای ازبیکستان را به آلمان تسهیم می‌کند.

گفتننی است که در اوایل ماه جون، ننسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفت که این کشور در حال بحث روی روند اخراج آن مهاجران افغان به کشورشان است که تهدیدی به امنیت آلمان تلقی می‌شوند.

این تصمیم آلمان، بعد از کشته شدن یک افسر پولیس به ضرب چاقو توسط یک مهاجر افغان اتخاذ شد.