زنان

شهرزاد اکبر:در خانه و مسجد از حق آموزش دختران حمایت کنید

شهرزاد اکبر رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان در هزارمین روز محرومیت دختران از آموزش می‌گوید:”درخانه، مسجد و مهمانی از حق آموزش دختران حمایت کنید‌.”

شهرزاد اکبر که در حال حاضر مسوولیت نهاد” رواداری ” را به عهده دارد با راه اندازی کارزار”اقرا” از حق آموزش دختران افغانستان پشتیبانی می‌کند.

این کارزار حمایت از آموزش دختران از امروز(جمعه، ۲۵ جوزا) مطابق به هزارمین روز محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش آغاز می‌شود.

خانم اکبر در صفحه کاربری خود در اکس از مردم افغانستان خواسته: “با ایجاد یک موج عظیم و توانمند برای حمایت از آموزش دختران و زنان، به همه دختران و زنان روحیه بدهید.”

هزار روز از بسته شدن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان به دستور طالبان می‌گذرد.

طالبان با وجود درخواست مردم افغانستان، نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان برای باز شدن دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران و زنان، به این درخواست‌ها اعتنا نکرده اند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل(یونیسف) در هزارمین روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش گفت که در این هزار روز ۱.۵ میلیون دختران از ۳ میلیارد “ساعت یادگیری” محروم شدند.