افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۴۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۴۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۳۸۳ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های قندهار، هرات، نیمروز و ننگرهار وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌افزاید که ۱۰۱ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۶۴ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۱۰۷ خانواده از طریق مرز پل ابریشم و همچنین ۱۱۱ خانواده مهاجر دیگر از گذرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران در یک روز پیش از این نیز نزدیک به ۳۰۰ خانوداه مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.