ویډیوګانې

د زابل د سحرانې په نوم مېله کې د ځوانانو ګډون

په دغه مېله ځای کې د کال د نورو فصلونو په پرتله په پسرلې کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډېری ځوانان د ورځې تر ناوخته په دې ځای کې مېلې کوي