ویډیوګانې

د کونړ په نورګل کې د دوو کورنیو ترمنځ دېرش کلنه دښمني پای ته ورسېده

د نورګل ولسوالۍ اړوند د مزار درې د شلت سیمې د اسلام جان او عبدالغفار د کورنیو ترمنځ په دغه اوږده دښمنۍ کې له دواړه لوریو شپږ تنه وژل شوي.