ویډیوګانې

د پسرلي رنګونو د کندهار ښار او ولسوالیو فضا بدله کړې ده

د کندهار په ډ‌نډ چوک سیمه کې د پسرلي په راتګ سره د ګلانو د پلور لسګونه غرفې اېښودل شوې دي.