فرهنگ و هنر

طالبان در بادغیس موزیم محلی ساختند

 طالبان یک موزیم محلی در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس ایجاد کردند.

آمر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس می‌گوید که در این موزیم ۲۵۰ اثر تاریخی نگه‌داری می‌شود.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گفته است که پیش از این هیچ موزیمی برای نگه‌داری آثار تاریخی در این ولایت وجود نداشت.

این در حالی است که فعالان فرهنگی همواره از بی‌توجهی طالبان برای نگهداری آثار فرهنگی و تاریخی انتقاد کرده‌اند.