افغانستان

اتحادیه اروپا ۱۷ میلیون یورو به مهاجران افغانستان کمک می‌کند

دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که یک توافق‌نامه به ارزش ۱۷ میلیون یورو به هدف پشتیبانی از مهاجران افغانستان که از پاکستان و ایران برگشت داده می‌شوند، را با سازمان بین‌الملل مهاجرت به امضار رسانیده است.

این اتحادیه در اعلامیه‌ای گفته است که سازمان بین‌المللی مهاجرت خدمات اساسی، فرصت‌های اقتصادی و خدمات صحی و آموزشی به مهاجران برگشت داده شده در افغانستان فراهم خواهد کرد.

در اعلامیه آمده است که از ماه جنوری سال ۲۰۲۳ تا ماه اپریل سال ۲۰۲۴، ۱.۵ میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان و ایران برگشته‌اند.

بربنیاد اعلامیه، زنان و کودکان اکثریت بازگشت کنندگان را تشکیل می‌دهند و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای آنان یک محیط امن را برای دسترسی به خدمات حیاتی مساعد می‌سازد.
کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است: «همبستگی مردم افغانستان در قبال برادران و خواهرانشان الهام بخش است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که جامعه‌های که میزبان تازه بازگشت‌کنندگان هستند و به آنها کمک می‌کنند، حمایت می‌شوند. مشارکت با سازمان بین‌المللی مهاجرت دسترسی به خدمات ضروری را تضمین می‌کند و از عودت کنندگان افغانستان و جامعه‌های میزبان آنان حمایت می‌کند. از آنجایی که زنان و دختران می‌توانند به طور خاص تحت تأثیر قرار گیرند، ما مطمئن می‌شویم که همه اعضای جامعه می‌توانند از آن بهره مند شوند.»

این در حالی است که روزانه ده‌‌ها خانواده مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان به کشور برگشت داده می‌شوند.