جهان

در نتیجه حمله بر موتر حامل اتباع خارجی در پاکستان دو فرد مسلح کشته شد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که یک انفجار بر موتر حامل پنج اتباع جاپانی در منطقه «مستعمره منسهره لندی» کراچی پاکستان، رخ داده است.

بر بنیاد گزارش تلویزیون «جیو نیوز» پاکستان، در این حمله به اتباع جاپانی آسیبی نرسیده است.

از سویی هم پولیس پاکستان با تایید این رویداد گفته است که در جریان تیراندازی در این حمله «دو هراس‌افگن» کشته شده است.