افغانستان

طالبان دسترسی به فیسبوک را در افغانستان محدود می‌سازند

عنایت‌الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات طالبان می‌گوید که این وزارت در نظر دارد شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان محدود بسازد.

او در نوشته‌ای در اکس گزارش‌ها در باره مسدود شدن فیسبوک در افغانستان را رد کرده و نگاشته است که طرحی برای محدود ساختن دسترسی به فیسبوک تهیه شده است اما به گفته او، با تایید و یا رد شدن این طرح فیسبوک‌در افغانستان مسدود نخواهد شد.

ا‌و تصریح کرده است که مسدود کردن فیسبوک و پلتفرم‌های مشابه در بسیاری از کشورها انجام شده است.

طالبان از این‌که فیسبوک در قسمت نام‌ها عکس فعالیت‌های آنان محدودیت وضع کرده است انتقاد کرده‌اند.

سخنگوی وزارت مخابرات تکنولوژی و معلوماتی طالبان افزوده است که مردم افغانستان نمی‌توانند از طریق فیسبوک به «دست‌آوردهای وزارت‌ها و ادارات دولتی» آنان دسترسی داشته باشند و یا آن را دریافت کنند حتی بیشتر صفحات وزارت‌‌‌ها که تاییدی نیز دارند، بسته هستند و اجازه فعالیت ندارند.

با این حال طالبان تاکید کرده‌اند که محتوای فیسبوک باید فلتر شود و بعد از آن باید قابل دسترس شود.