افغانستان

طالبان از مردم خواستند برای دیدن ماه تلاش کنند

کمیته رویت هلال طالبان از مردم خواسته است تا در مناطق‌شان برای دیدن ماه تلاش کنند.

دادگاه عالی طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که این کمیته در پایان ماه هجری قمری در ولسوالی‌های سراسر کشور نشست‌هایی را برای دیدن ماه برگزار می‌کند.

این کمیته گفته است که دیدن ماه از سوی شهروندان یک «اصل شرعی» است.

این در حالی است که طالبان روز اول ماه رمضان را در نیمه شب اعلام کردند که با انتقادهای شهروندان کشور روبه‌رو شد.