بازرگانی

ده سردخانه برای نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها در پکتیا ساخته شد

مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی سمکنی پکتیا از فعال سازی ده سرد خانه برای نگهداری میوه‌ها و سبزی‌های این ولسوالی خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که این سرد خانه‌ها در سال‌های پسین غیر فعال شده بودند و با هزینه پنج میلیون افغانی، دوباره فعال شده اند.

سمکنی یکی از ولسوالی‌های مهم و پر نفوذ در ولایت پکتیا است، ولایتی که بیشتر مردمان آن سرگرم کشاورزی هستند.

عبدالرووف سعید مسئول ریاست زراعت و مالداری طالبان در پکتیا می‌گوید: «از این سرد خانه‌ها در حدود ۳۰ کشاورز در ولسوالی سمکنی استفاده می‌کنند و حاصلاتی را که جمع‌آوری می‌کنند در این سرد خانه‌ها به گونه بهتر نگهداری خواهد شد.»

کشاورزان در ولسوالی سمکنی پکتیا برای نگهداری از فراورده‌های شان خواهان افزایش سرد خانه‌ها در این ولسوالی هستند.

عبدالله کشاورز در پکتیا می‌گوید: «در این سرد خانه‌ها ما هر چیز را نگهداری می‌توانیم مثلا پیاز، کچالو و همه فراورده‌ها را و ما بسیار خوشحال هستیم.»

عبدالرحمان باشنده پکتیا می‌گوید: «ما خواهان این هستیم که به کشاورزان تخم‌های اصلاح شده توزیع شود و نه تنها برای ولسوالی سمکنی بلکه برای تمام ولسوالی‌هایی که آب دارند و مردم سرگرم کشاورزی هستند، باید همراه آنان کمک‌های همه جانبه صورت بگیرد.»

نبود سرد خانه‌ها برای کشاورزان همواره یک چالش عمده بوده است و بسیاری از میوه ها و سبزی های آنان در نبود سرد خانه ها یا پوسیده شده اند و یا هم به بهای اندک به فروش رسانیده شده اند.