افغانستان

وزیر اطلاعات بلوچستان: افغانستانِ زیر اداره طالبان «دخالت خطرناک» در هراس‌افگنی دارد

جان اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان مدعی است، سه هراس‌افگنِ که از افغانستان وارد پاکستان شده بودند، با مواد منفجره، سلاح و نارنجک‌های‌دستی در راولپندی پاکستان دست‌گیر شده‌اند.

اچکزی در اکس گفته است: «این نشان‌دهنده دخالت خطرناک افغانستانِ زیر اداره طالبان در روی‌دادهای هراس‌افگنی است».

او هم‌چنان گفته است که تلاش‌های آنان در زمینه کنترول تروریزم در سراسر مرز میان دو کشور با گوش‌های ناشنوا مواجه شده و اکنون لازم است که در برابر طالبان اقدام قاطعانه شود.

اچکزی هفت پیش‌نهاد را به رهبری حکومتی که در آن کار می‌کند، داده است که از آن جمله، «توقف فوری» تمام ارتباطات با طالبان است.

وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان می‌گوید که تعامل با طالبان تنها سرکشی آنان را تقویت می‌کند و این کشور باید با نگرانی‌های «ضدتروریزم» ایالات متحده هماهنگ شود و از هرگونه به رسمیت‌شناسی طالبان در افغانستان جلوگیری شود.

او می‌افزاید که مهاجران افغانستان باید «بدون درنظرداشت هویت»، در چارچوب یک اقدام استراتژیک به منظور ارسال پیام روشن به طالبان، از پاکستان اخراج شوند.

اچکزی در چارچوب این پیش‌نهاد هفت‌گانه‌اش گفته است: «خانواده‌های اعضای طالبان باید به کشورشان بازگردانده شوند و هرگونه اموال نامشروع آنان، باید مصادره شود».

او هم‌چنان می‌گوید که دفاتر منطقه‌ای استخبارات طالبان در امتداد خط دیورند و پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان باید بر اساس «اطلاعات لحظه‌ای» با حملات تلافی‌جویانه و پهپادی هدف قرار داده شوند؛ تا رابط میان طالبان و هراس‌افگنان قطع شود.