افغانستان

گوترش: ممنوعیت‌های «ظالمانه» آموزش دختران و کار زنان باید برداشته شوند

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در رشته‌نوشتاری در اکس گفته است که بسیاری از شهروندان افغانستان در فقر و بدون دست‌رسی به آموزش، کار و مراقبت‌های بهداشتی زندگی می‌کنند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران در افغانستان باید به شکل معنا‌دار، در همه عرصه‌های زندگی شرکت داشته باشند.

دبیرکل سازمان ملل در صفحه اکس خود هم‌چنان افزوده است: «ممنوعیت «ظالمانه» آموزش دختران و کار زنان در افغانستان باید برداشته شود».

آقای گوترش هم‌چنان می‌افزاید که نیمی از جمعیت کشور، امسال به کمک‌ نیاز خواهند داشت؛ اما نهادهای کمک‌کننده این سازمان تا اکنون کم‌تر از سه درصد بودجه مورد نیاز را دریافت کرده‌اند.

او می‌گوید: «افغانستان در بخش‌های امنیت، کاهش فساد و کشت‌ کوکنار پیش‌رفت‌هایی داشته است؛ اما خیلی مواردی دیگر باقی مانده‌اند که انجام شوند».

آقای گوترش می‌گوید که جامعه جهانی باید تلاش‌هایش را متمرکز بر این بسازد که طالبان «حقوق و نیازهای مردم افغانستان» را در اولویت قرار بدهند.

این اظهارات را دبیرکل سازمان ملل در حالی بیان کرده است که دیروز (دوشنبه ۳۰ دلو) نشست دو روزه دوحه در باره افغانستان با میزبانی این سازمان و «بدون حضور طالبان» به پایان رسید.