افغانستان

طالبان بار دیگر بر «پذیرفتنی‌نبودن» نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرده‌اند

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر بار دیگر تاکید کرده است که گزینش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، پذیرفتنی نیست.

او در یک مصاحبه تازه با شبکه خبری ان‌اچ‌ک (NHK) جاپان گفته است که این نماینده ویژه ممکن است در امور داخلی افغانستان مداخله و برخی فیصله‌ها را بر افغانستانِ زیر اداره طالبان تحمیل کند.

پیش از این برخی از جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان در اعلامیه‌ها و قطع‌نامه‌های جداگانه با برگزاری نشستی در دوحه از تعیین این نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد استقبال کرده‌اند.

انتخاب نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان از پیش‌نهادهای مهم گزارش مستقل فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه این سازمان به شورای امنیت بود.

هرچند گزینش نماینده ویژه برای افغانستان پیش از این از آجندای اصلی نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل بود؛ اما این نشست دیروز (دوشنبه ۳۰ دلو) بدون معرفی این نماینده ویژه به پایان رسید.