افغانستان

سازمان همکاری اسلامی در نشست‌های آینده افغانستان را اولویت قرار می‌دهد

سازمان همکاری اسلامی در خبرنامه‌ای گفته است که در دو نشست آینده این سازمان در گامبیا و نیز کامرون، بحث در باره وضعیت افغانستان در صدر آجندا قرار خواهد داشت.

این نهاد در یک خبرنامه گفته است که در نشست گامبیا نمایندگان کشورهای اسلامی اشتراک خواهند کرد.

در این خبرنامه‌ آمده است که نشست دیگر تحت عنوان «شورای وزیران خارجه» این سازمان نیز در کامرون برگزار خواهد شد.

این سازمان در خبرنامه‌ا‌ی با پایان نشست دوحه گفته است که طارق علی بکهیت، فرستاده ویژه این سازمان در حاشیه این نشست با برخی از نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان نیز دیدارهای داشته است.

بر بنیاد این خبرنامه، نماینده ویژه این سازمان در نشست دوحه تاکید کرده است که وضعیت افغانستان از اولویت‌های دستور کار نشست‌های آینده در گامبیا و کامرون خواهد بود.

سازمان همکاری اسلامی در این خبرنامه هم‌چنان بر تعهدش برای حمایت از افغانستان و گفت‌وگوی سازنده با طالبان نیز تاکید کرده است.