افغانستان

روز دوم نشست دوحه در باره افغانستان آغاز شد

نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه وارد روز دوم شد.

منابع آگاه از این نشست می‌گویند که در این نشست گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد که یکی از بخش‌های مهم آن بود، صورت نخواهد گرفت.

به گفته این منابع، قرار است نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در یک نشست شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه روان میلادی، گماشته شود.

ملل متحد گفته است که دبیرکل این سازمان ساعت ۳ پس از چاشت به وقت دوحه در نشست نمایندگان ویژه سخنرانی خواهد کرد.

نشست دو روزه سرنوشت‌ساز دبیرکل ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها ‌‌و سازمان‌ها با چشم‌انداز بیرون کشیدن افغانستان از چرخه بحران؛ از روز گذشته به این سو در دوحه قطر به راه افتاده است.

در این نشست، چهار نشست برای دو روز برنامه ریزی شده است که نشست نخست، نشست شام روز گذشته میان نمایندگان ویژه کشورها بود.

اما ازدحام نشست‌ها و اصل گفت‌وگوها در آجندای روز دوم (دوشنبه) دوحه است.

نشست نخست روز دوم از ساعت ۹ صبح دوحه میان نمایندگان ویژه کشورها آغاز شده و انتظار می رود که سه جلسه کاری داشته باشند.

پس از سخنرانی دبیرکل ملل متحد، نمایندگان ویژه با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.

هرچند نشست آخری نمایندگان کشور های ویژه با طالبان در ساعت پنج و سی شام برنامه‌ریزی شده بود، اما در نبود طالبان، این بخش از آجندای کاری حذف شده است.