افغانستان

منصور نیکمل خبرنگار از بند طالبان آزاد شد

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که منصور نیکمل مدیر مسئول خبرگزاری «خامه پرس» که روز گذشته از سوی طالبان در کابل بازداشت شده بود، آزاد شده است.

این نهاد در یک خبرنامه گفته است که از «دخالت مستقیم » طالبان در امور رسانه‌ها و نیز بازداشت خودسرانه خبرنگاران به «طور جدی» نگران است و خواستار پایان این روند است.

خوشنود نبی‌زاده صاحب امتیاز «خامه پرس» با تأیید آزادی این خبرنگار در حساب خود در شبکه اکس نگاشته است که آقای نیکمل پس از سپری کردن «یک شب در بازداشتگاه وزارت امر به معروف طالبان» در کابل، صبح یکشنبه آزاد شده است.

منصور نیکمل در روز گذشته پیوند به نشر گزارشی در مورد بازداشت‌های اخیر زنان متهم به رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان و تاثیر آن بر میزان حضور زنان در سطح شهر کابل، به وزارت امر معروف طالبان احضار شده بود.

صاحب امتیاز خامه پرس گفته بود که مدیر مسؤل این رسانه صبح روز گذشته بعد از مراجعه به این وزارت در کابل، مورد بازجویی قرار گرفت و بازداشت شده است.

این پنجمین مورد از بازداشت‌های رسانه‌ای خبرنگاران در یک ماه اخیر از سوی طالبان است.