افغانستان

آغاز رایزنی‌ها در نشست دو روزه نمایندگان ویژه‌ کشورها درباره‌ افغانستان در دوحه

رایزنی‌ها در باره افغانستان میان نمایندگان ویژه کشورها در نشست دو روزه دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد امروز (یکشنبه) آغاز شده‌اند.

در روز نخست این نشست قرار است دیدارهایی میان نمایندگان ویژه کشورها و گروه‌های مختلف از افغانستان به شمول نمایندگان زنان و جامعه مدنی انجام شود.

طالبان هم در این نشست دعوت شده بودند، اما اعلام کرده‌اند که شرط‌های آنان از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است.