افغانستان

نی به دبیرکل: «طالبان را به رسمیت نشناسید و آنان را به مدارس و مساجد برگردانید»

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) و بنیاد فهیم دشتی هم‌زمان با برگزاری نشست دوحه، به گونه مشترک در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته‌‌اند که طالبان را به رسمیت نشناسند، آنان را پاسخ‌گو ساخته و به مدارس و مساجد برگردانند.

در این نامه آمده است: «از انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل می‌خواهیم که در نشست دوحه از به رسمیت‌شاختن طالبان حتا به گونه‌ مشروط نیز جلوگیری کند».

در نامه‌ای این نهاد هم‌چنان آمده است که در این نشست، باید در زمینه پاسخ‌گوساختن طالبان و برگشتاندن رهبران‌شان به مساجد و مدارس بحث شود.

در این نامه آمده است: «طالبان در بیش‌تر از دو دهه‌ اخیر به‌گونه‌ عام و در دوسال‌ونیم اخیر به‌گونه‌ ویژه، ارزش‌های مادی و معنوی کشور را نابود کرده و در حال حاضر، کمر به نابودی آینده‌ افغانستان نیز بسته‌اند».

دفتر حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) هم‌چنان گفته است که طالبان در کنار نابودسازی سایر دست‌آوردها، با فشارهای روزافزون درب این نهاد را در کشور نیز بستند و جامعه‌ روزنامه‌نگاری را مایوس و ناامید ساختند.

این نهاد گفته است: «خواست ما این است که طالبان در کنار توقف تمامی اعمال غیرانسانی، باید پاسخ‌گوی نابودی این‌دست‌آوردها نیز گردند».

این در حالی است که طالبان روز پیش اعلام کرده‌اند که با درنظرداشت نپذیرفته‌شدن شرایط‌شان از سوی سازمان ملل متحد، آنان در نشست دوحه اشتراک نمی‌کنند.