افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان آزادی بی قید و شرط خبرنگار خبرگزاری «خامه پرس» شد

مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی در پیوند به بازداشت منصور نیکمل مدیر مسئول خبرگزاری «خامه پرس» در کابل گفته است این نهاد خواهان فوری و بدون قید و شرط این خبرنگار شده است.

خوشنود نبی‌زاده صاحب امتیاز خامه پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است آقای نیکمل روز پنجشنبه به دلیل «نشر تصویر یک خانم جوان از سوی شخصی که خود را سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان معرفی کرده بود، احضار شده بود» اما بعد از آن از سرنوشت او به اطلاع نشده آقای نبی‌زاده تاکید کرده است: «ما باور داریم که بازداشت شده است.»

نبی‌زاده هم‌چنان افزود است که سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به این رسانه گفته است که خامه پرس بهذخاطر نشر گزارشی در مورد کاهش حضور زنان در سطح شهر کابل در پی بازداشت‌های اخیر شماری از دختران از سوی طالبان به دلیل موضوع حجاب، به «دستورالعمل‌های این وزارت بی اعتنایی کرده است.»

در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است به قانون احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران مطابق با قانون رسانه‌ها فعالیت کنند.

به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان منصور نیکمل از دو سال به این سو عنوان مدیر مسؤل خبرگزاری خصوصی خامه پرس در کابل کار می‌کند.