افغانستان

فعالان حقوق زن یکبار دیگر خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند

شبکه تحقیقات و حمایت از زنان و کودکان به نمایندگی از ۳۵ فعال زن در داخل و خارج از افغانستان و ۱۷۰ نفر، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شرکت‌کنندگان در نشست دوحه خواسته است تا «آپارتاید جنسیتی» تحت حاکمیت طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسند.

به نقل از این بیانیه، طالبان بیش از ۱۸ میلیون زن را از حقوق اولیه بشری در افغانستان محروم کرده‌اند و آن‌ها را تحت شکنجه‌های جسمی و روانی روزانه قرار داده‌اند.

این فعالان ارزیابی مستقل اخیر هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل را «جامع و فراگیر» مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند که این ارزیابی به طور دقیق وضعیت کلی کشور، به ویژه مسئله آپارتاید جنسیتی را منعکس نمی‌سازد.

این گروه لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل را مشروط به تخصص بین‌المللی در زمینه حقوق بشر دانستند که بتواند بر حمایت و ارتقاء حقوق زنان تمرکز کند.

در این نامه آمده است: «ما از این فرستاده ویژه می‌خواهیم که به هیچ قبیله یا قومی خاص افغان وابسته نباشد».

این شبکه همچنین خواستار پخش علنی نشست دوحه شد تا زنان افغانستان از تصمیمات بین‌المللی در مورد حقوق و آینده خود مطلع شوند.

این سازمان استدلال کرد که تصمیمات سیاسی اتخاذ‌شده در این نشست باید با خواسته‌ها و نیازهای مردم افغانستان همسو باشد و هشدار داد که هرگونه توافق سیاسی بدون مشارکت زنان، منجر به بی ثباتی و فقر بیشتر در افغانستان می‌شود.

این نامه سرگشاده در حالی‌ نوشته می‌شود که قرار است نشست نمایندگان ویژه سازمان ملل در مورد افغانستان، سر از فردا ۲۹ دلو به مدت دو روز در دوحه قطر برگزار گردد.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت‌های شدیدی از جمله ممنوعیت تحصیل، کار و مشارکت در مکان‌های عمومی را بر زنان اعمال کرده‌اند.