افغانستان

ایالات متحده اشتراک توماس وست و رینا امیری در نشست دوحه را تأیید کرد

ایالات متحده اشتراک تام وست و رینا امیری، دو نماینده‌ی ویژه این کشور برای افغانستان را در نشست دوحه تایید کرد.

وزارت خارجه امریکا ایالات متحده گفته است واشنگتن از درخواست قطع‌نامه شورای امنیت برای تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان پشتیبانی می‌کند.

این وزارت از دبیرکل ملل متحد می‌‌خواهد هرچه زودتر فرستاده ویژه برای افغانستان را تعیین کند.

ایالات متحده گزینش فرستاده ویژه ملل متحد را برای هماهنگی تعاملات بین‌المللی در مورد افغانستان، مهم خواند.

نشست دوحه تا سه روز دیگر برگزار خواهد شد؛ اما طالبان تصمیم شان برای اشتراک در این نشست را اعلام نکرده‌اند.

نشست دبیرکل ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای.

انتظار می‌روند برایند نشست تعیین فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان باشد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «این نشست پس از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان که در ماه دسامبر به تصویب رسید، صورت می‌گیرد. ایالات متحده قویاً از درخواست قطعنامه برای فرستادن فرستاده ویژه این سازمان به افغانستان حمایت می‌کند و از دبیر کل می‌خواهد که هر چه زودتر یک نماینده ویژه را تعیین کند. یک نماینده ویژه برای هماهنگی تعاملات بین المللی در مورد افغانستان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این قطعنامه موقعیت خوبی خواهد داشت.»

تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان بر بنیاد پیشنهاد ارزیابی مستقل ملل متحد و قطع‌نامه ماه دسامبر شورای امنیت صورت می‌گیرد. این فرستاده ماموریت همانگی جهانی برای ادغام دوباره افغانستان به‌شمول طالبان به جهان را خواهد داشت و پیش‌برد گفت‌وگوهای صلح میان تمامی طرف‌ها برای دستیابی افغانستان به ساختار همه‌شمول با مشارکت زنان.

انتظار می‌رود نشست دوحه با معرفی فرستاده ویژه، یک فرایند سیاسی برای افغانستان باز کند.

حمیده لسانی، فعال حقوق زن گفت: «طالبان واقعیت تلخ درون افغانستان استند، اما حکومت طالبان را قبول نداریم. پس در نشست دوحه باید روی حکومت همه‌شمول، برگزاری انتخابات و قاون اساسی بحث‌های جدی صورت بگیرد.»

ملل متحد می‌گوید، نشست دوحه در هجدهم و نوزدهم فبروری به هدف مشارکت بیش‌تر، مسنجم‌تر، هماهنگ‌تر و یک‌پارچه جهانی با افغانستان برگزار می‌شود.

این نشست سفارش‌های قطع‌نامه دسامبر شورای امنیت را دنبال می‌کند؛ قطع‌نامه که به ایجاد گروه تماس و تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان رای داد.

اکنون انتظار می‌رود نشست دوحه، تکلیف این دو پیشنهاد درشت قطع‌نامه را روشن سازد.