جنوب آسیا

اندونزیا امروز انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، ولایتی و ساحه‌یی برگزار می‌کند

روند رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا، انتخابات پارلمانی، ولایتی و ساحه‌یی این کشور صبح امروز آغاز شد.

این انتخابات سراسری قرار است در ۱۷ حزیره این کشور برگزار شود.

در انتخابات ریاست جمهوری، سه نامزد به شمول وزیر دفاع کنونی اندونزیا، دو مقام پیشین این کشور با هم رقابت می‌کنند.

قرار است امروز ۲۰۵ میلیون تن واجدشرایط رای‌دهی در این کشور، برای انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، ولایتی و ساحه‌یی به پای صندوق‌های رای بروند.

در انتخابات پارلمانی، ولایتی و ساحه‌یی که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شده است، ۲۵۹هزار نامزد برای احراز ۲۰هزارو۶۰۰ کرسی نیز رقابت خواهند کرد.

در این میان، ۱۰ هزار نامزد از ۱۸ حزب سیاسی، برای کسب ۵۸۰ کرسی در پارلمان این کشور به رقابت پرداخته‌اند.

بر اساس قانون اندونزیا، یک حزب یا ائتلافی از احزاب برای معرفی نامزد ریاست جمهوری شان، حداقل باید ۲۰ درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته باشند.