افغانستان

منبع: طالبان جوانی از پنجشیر را «پس از شکنجه تیرباران کردند»

بستگان یک جوان به نام احمد رشاد از ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر، در تماس با آمو می گویند‌ که طالبان این جوان را «پس از شکنجه تیرباران کردند».

یک عضو خانواده احمد رشاد می‌گوید که او دو روز قبل از خانه بیرون شد؛ اما دیشب از گوشی‌همراه او تماس دریافت کردند که احمد رشاد کشته شده‌ است.

این منبع می‌افزاید که پس از جست‌وجو، جسد احمد رشاد را از «طب عدلی» در کابل پیدا کرد‌ه‌اند که در داخل یک «خریطه» بوده است.

این منبع می‌گوید که نشانه‌های از شکنجه نیز روی بدن این جوان دیده می‌شد.

بستگان احمد رشاد می‌گویند که دلیل قتل او هنوز معلوم نیست. به گفته‌ این منابع، افراد مسلح طالبان خانه این فرد را نیز محاصره کرده و تلاشی کرده‌اند.

طالبان تا اکنون در مورد این روی‌داد و چگونگی قتل احمد رشاد چیزی نگفته‌اند.

پیش از این نیز طالبان در سال ۲۰۲۲ میلادی درگزارشی از ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان در پنجشیر شده‌اند. طالبان یافته‌های این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.